niedziela, 4 maja 2014

MAROSZ PRINCIPES  / ZASADY MAROSZA 


Before read please You must study below link 
ZANIM PRZECZYTASZ ZAPOZNAJ SIĘ Z WSTĘPEM 
http://maroszphysics.blogspot.com/

EN Three mass test / PL Test trzech mas

 moment of angular momentum at start and after finish ? http://youtu.be/SKkYSZsQraU
 moment krętu na początku i po zderzeniu ?  http://youtu.be/qATFmo4ZdPM

EN- see/read  picture                  PL- patrz na zdjęcia i czytaj opis

I - siły radialne potrafią przekierowywać energie  bez zasad zachowania pędu i krętu
II - Wszystko we wszechświecie rotuje wszędzie mamy styczność z siłami radialnymi

Nie istnieje Płaski stół Newtona ani Grawitacja Einsteina którą łatwo rozpoznać ( człowiek na planecie idąc w lewo i w prawo  będzie lżejszy o wartość siły odśrodkowej - można w ten sposób mierzyć bardzo dokładnie naszą odległość od środka Ziemi )

III- Każde ciało się porusza oznacza że każde ciało ucieka od miejsca w którym było
 i nadało sygnał grawitacji ( samolot ucieka od miejsca gdzie nadał dźwięk )
MICHELSON MORLEY BRIGHTNESS VERSION  
MICHELSON MORLEJ W WERSJI JASNOŚCI Światło jak i  grawitacja narasta 3D względem punktu w którym zostało nadane !!!  Dwa razy dalej od punktu nadania znaczy cztery razy słabsza intensywność energii.

Latem ziemia leci na przeciw światłu . Zimą Ziemia ucieka od światła

IV . Istnieje różnica między masą grawitacyjną  a inercyjną po lewej stronie turbina Marosza 
włączona lub wyłączona